Ce mai aștepți, profită de oferta RDCP

00:00:00:00

RDCPv2

Termeni și condiții RDCPv2

Creată special pentru nevoile organizatorilor de competiții de dans dar și pentru concurenții acestora.
RDCP este unica aplicație web din România destinată competițiilor de dans.

Vă recomandăm să citiți integral prezenții Termeni înainte de a decide dacă îi acceptați și continuați procesul de înregistrare.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile termenilor în cadrul RDCP, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați aplicația și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau alte asemenea cuprinse în aplicație.

Dacă în orice moment după înregistrarea în aplicația web RDCP decideți că nu mai sunteți de acord cu prezenții Termeni,  vă rugam să părăsiți aplicația web. Totodată, dacă nu mai sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul SMARTCODE DEV SRL, ca urmare a folosirii aplicației web, aveți posibilitatea să ștergeți contul direct și să vă exercitați drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la adresa de e-mail gdpr@rdcp.ro.

DÂND CLICK PE BUTONUL „SUNT DE ACORD” DIN PAGINA, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA RDCP ÎN CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN TERMENII DE UTILIZARE.

Termenii și condițiile de utilizare a aplicaţiei web RDCP, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea Română și cu Regulamentul European GDPR. Termenii stabilesc modul în care puteți utiliza aplicația web RDCP.

Prin înregistrarea în aplicație confirmați că aveți 18 ani împliniți și că nu v-a fost interzis dreptul de a utiliza un serviciu de genul celui oferit de RDCP.

 Cine operează Aplicația Web RDCP?

 Platforma este deținută în mod exclusiv și operată de către SMARTCODE DEV SRL, o societate înmatriculată în România, 
având sediul în Municipiul București, Str. Titu Maiorescu nr. 11, Sectorul 2,
 înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/12971/2022, Cod Fiscal 46433223 (“Societatea”).
 Acești Termeni și Condiții reprezintă acordul de utilizare a Platformei RDCP (“Aplicația”). Aplicaţia va putea fi accesată de către
orice persoană fizică sau juridică care le utilizează în scopuri din cadrul activității sale  Persoană fizică / Școală de dans  

1. Ce este RDCP?

RDCP vine de la "Romanian Dance Competition Platform" și este o aplicație web informatică securizată, accesibilă prin intermediul telefonului mobil sau a unui calculator/laptop cu o conexiune la Internet, unde aplicația web este dedicată competițiilor de dans, menită să faciliteze și să ușureze experiența utilizatorilor precum și a organizatorilor de competiții.

2. Cum accesezi RDCP?

2.1. Înregistrarea și identificarea utilizatorului

Pentru înregistrarea în aplicația web RDCP este necesar ca utilizatorul să ofere următoarele informații obligatorii: nume, prenume, numărul de telefon,  numele școlii de dans, adresa de e-mail.

2.2 Autentificarea utilizatorului pentru accesarea și utilizarea RDCP

Aplicația web reține datele de autentificare aferente contului dumneavoastră. În acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastra sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizării de către dumneavoastră a RDCP și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

Dacă utilizați aplicația web RDCP având un cont, dumneavoastră sunteți de acord că toți angajații, membrii de familie și toate celelalte persoane cărora le-ați furnizat datele de conectare vor fi autorizate să acceseze aplicația web și să acceseze datele dumneavoastră introduse în aplicație.

Vă obligați să notificați RDCP imediat,  fără întârzieri nejustificate, atunci când sesizați utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de conectare. De asemenea, sunteți de acord să notificați RDCP imediat, fără întârzieri nejustificate, în același mod cu privire la orice altă încălcare a securității în legătură cu aplicația despre care aveți cunoștință.

RDCP poate suspenda utilizarea datelor de conectare sau a Contului dumneavoastră în cazurile în care suspectează compromiterea securității acestora sau existența unei utilizări neautorizate sau frauduloase. RDCP vă va informa în prealabil sau, dacă acest lucru nu este posibil,  imediat după suspendarea utilizării datelor dumneavoastră de conectare sau a Contului, specificând motivele suspendării, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar contraveni legii. RDCP va reactiva Datele de conectare sau Contul dumneavoastra ori vă va pune la dispoziție date de conectare noi sau un Cont nou, în cel mai scurt timp posibil după eliminarea motivelor care au determinat suspendarea inițială.

3. Ce poți face în aplicația RDCP?
 
 În aplicația RDCP există trei niveluri de acces:
 1:Acces prin cont de "Persoană Individuală";
 2:Acces prin cont de "Club de dans / Școală de dans / Studio de dans";
 3:Acces prin cont de "Organizator de eveniment" - Administrator.
 
 Fiecare nivel de acces oferă diferite funcționalități:
 * Contul de "Persoană Individuală" reprezintă o persoană care nu aparține niciunui club de dans și poate avea:
  1:Acces la datele personale (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail);
  2:Acces la datele momentelor de dans introduse;
  3:Acces la informațiile competiției de dans la care se participă;
  4:Acces la Încărcarea și ascultarea pieselor muzicale încărcate în aplicația RDCP (Fișiere de tip .mp3);
  5:Controlul contului de "Persoană Individuală";
  6:Acces la ștergerea contului de "Persoană Individuală" și a tuturor informaților introduse în aplicația web RDCP.
  
* Contul de "Club de dans / Școală de dans / Studio de dans" reprezintă un club de dans sau o școală de dans sau un studio de dans care poate avea:
  1:Acces la datele personale (nume, prenume, număr de telefon,nume școală de dans, adresa de e-mail);
  2:Acces la datele momentelor de dans introduse;
  3:Acces la informațiile competiției de dans la care se participă;
  4:Acces la Încărcarea și ascultarea pieselor muzicale încărcate în aplicația RDCP (Fișiere de tip .mp3);
  5:Controlul contului de "Club de dans / Școală de dans / Studio de dans";
  6:Acces la ștergerea contului de "Club de dans / Școala de dans / Studio de dans" și a tuturor informaților introduse în aplicația web RDCP.
  
* Contul de "Organizator de eveniment" reprezintă un administrator care poate avea:
  1:Acces la datele personale a tuturor participanților (Conturilor create) (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail);
  2:Acces la toate datele momentelor de dans introduse în aplicația RDCP;
  3:Acces la editarea/ștergerea informațiilor competiției de dans din aplicația RDCP;
  4:Acces la Încărcarea și ascultarea pieselor muzicale încărcate de către participanți în aplicația RDCP (Fișiere de tip .mp3);
  5:Controlul contului de "Organizator de eveniment";
  6:Acces la adăugarea/actualizarea și ștergerea a tuturor utilizatorilor (Participanților) și a informaților introduse de către utilizatori (Participanți) în aplicația web RDCP.
      
4. Declarații și garanțîi

La momentul înregistrării în vederea utilizării RDCP declarați şi garantați următoarele:

 că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării aplicaţiei;

 că nu comunicați datele de conectare, parola unei terțe persoane, cu excepția persoanelor autorizate RDCP, întrucât prin divulgarea acesteia vă expuneți riscului de utilizare a contului. Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a datelor introduse în aplicația RDCP. Mai mult, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră.

 vă obligați să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare,  nu vom raspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dmneavoastra (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fară cunoștința dumneavoastră)

că nu veți falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legătură cu orice ar avea legătură cu aplicația web

 că nu veți transmite, distribui sau oferi orice informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri

 că nu veți încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora;

 că nu veți utiliza conținutul aplicației RDCP pentru a revinde, distribui sau folosi serviciile oferite

 nu veți distribui ofertele din aplicația RDCP

5. Încetarea sau modificarea RDCP

Încetarea utilizării RDCP de către Utilizator poate interveni în următoarele situații:

a) la inițiativa utilizatorului, prin accesarea paginii "Setări cont" >Șterge contul.

b) din inițiativa RDCP, dacă se constată că utilizatorul nu respectă regulile unei conduite adecvate sau prevederile Termenilor și Condițiilor, care ar putea aduce prejudicii de orice natură companiei;

6. Proprietatea intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică, conținutul aplicației web și materialele cu si despre aplicația web accesate sunt proprietatea S.C SMARTCODE DEV SRL. Fac excepție informațiile, elementele grafice aparținând altor entități, care sunt proprietatea partenerilor. Utilizatorul acceptă ca orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală și alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și/sau materialele audio-video-foto la care are acces  ca urmare a utilizării acestei aplicații, în parte sau complet. Utilizatorului îi este interzisă modificarea,  copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul aplicației RDCP.
 
7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentele Termeni și Condiții se completează cu Politica de Confidențialitate RDCP aflată pe site-ul www.rdcp.ro și în cadrul Aplicației web la secțiunea „Politica de Confidențialitate”.

8. Pentru ce nu suntem responsabili
 
De asemenea, Utilizatorii vor raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, aduse RDCP cu intenție sau din culpă (neglijența sau imprudență) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta raspunde, inclusiv Utilizator titular al Contului, sau ca urmare a folosirii frauduloase a aplicației RDCP.

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că RDCP nu poate fi făcută răspunzătoare, în niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a aplicației RDCP.

9. Legea aplicabilă

În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legată de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă,  negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credinţă. Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele competente din București, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie exclusivă pentru dumneavoastră.

10. Asistenţă

Dacă aveţi orice problemă legată de funcționarea aplicației web RDCP, ne puteţi contacta la adresa de email salut@rdcp.ro.